100 Triệu Năm Trước Công Nguyên

81:00 phút 1.507 lượt 2008 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Michael Gross, Christopher Atkins, Greg Evigan

Đạo diễn: Griff Furst

Một nhà khoa học tiến hành đưa một nhóm quân lính SEALS về những năm 1940 với ý định giải cứu nhóm người mà ông lỡ dùng thí nghiệm đi ngược thời gian đưa về quá khứ.