Đêm Kinh Hoàng

127:00 phút 4.053 lượt 2015 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Alexander Rendel, Patrapisit Sappasawattichod, Alice Toy

Đạo diễn: Eakasit Thairatana

Một tập hợp gồm 4 câu chuyện kinh dị do 4 đạo diễn khác nhau thực hiện. Đề tài cũng tương đối rộng khắp, bao gồm kinh dị tâm lính, khoa học viễn tưởng.

Tiếp theo