Thủy Hử

43 tập 46:00 phút 12.206 lượt 1998 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Tàng Kim Sinh, Lý Tuyết Kiện, Hà Tịnh, Thôi Đại, Đinh Hiểu Chí

Đạo diễn: Vương Văn Kiệt

Cuối thời Bắc Tống, Huy Tông lên ngôi tự xưng là Đạo thánh hoàng đế. Ông là người nhân hậu, nhưng chỉ biết thư họa, từ đó dẫn đến trong triều đầy rẫy tham quan ô lại.

Chọn Tập