Anh em Hammer Heart

94:00 phút 246 lượt 2006 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Matthias Brenner, Sven Martinek

Đạo diễn: Herma, Joha

Đề cao tình cảm chân thành, tình anh em, tình bạn, tình đoàn kết đã giúp con người có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng kẻ xấu .