Vẫn còn hy vọng

100:00 phút 93 lượt 2002 Hong Kong

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hài

Diễn viên: Trương Gia Huy, Chu Ân

Đạo diễn: Triệu Sùng Cơ

Từ một kịch bản gia nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ biết đến, được chào đón khắp nơi, bỗng tai nạn xe hơi và tàn tật. Mất tất cả công danh, bạn gái bỏ .... .