Diệt ngao bái - Lộc đỉnh ký 1

105:00 phút 1.910 lượt 1991 Hong Kong

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: CHÂU TINH TRÌ, ÔN TRIỆU LUÂN, LƯU TÙNG PHÁN, TRƯƠNG MẪN

Đạo diễn: Vương Tinh

Ngao Bái lộng hành can thiệp triều chính. Vua bất lực. Tiểu Bảo - "Thái giám giả" nhiều lần đưa ra giải pháp không giống ai cứu Chúa... .