Hồng hoa hội

102:00 phút 1.202 lượt 1998 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Tóc Phong, Địch Long, Đặng Chỉ Hào, La Liệt, Trần Kỳ Kỳ , Liên Hoa, Liên Bưu

Đạo diễn: Sở Nguyên

Một tổ chức lấy tên là Hồng Hoa Hội trong đó hội tụ các anh hào võ nghệ cao cường trong giang hồ chống lại sự nghiệt ngã của triều đại nhà Thanh đương thời .

Nội dung liên quan