Trốn chạy quá khứ

84:00 phút 322 lượt 2004 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Trần Tiểu Xuân, Trần Mẫn Chi, Tưởng Di, Chiêm Thụy Vă, Cốc Đức Chiêu, Quan Bảo Tuệ, Lê Diệu Tường

Đạo diễn: Lôi Vũ Dương

Mạch Đỗ vốn là anh chàng sống ích kỷ, khinh khi mọi người. Một ngày kia khi bị mất bóp thì anh nhận ngay báo ứng cho những gì mình đã làm trước đây .