Tiếp tục nhiệm vụ

86:00 phút 1.044 lượt 2004 Hongkong

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Doãn Thiên Chiếu, Mạch Gia Kỳ, Trịnh Hào Nam, Mã Tuấn Kiệt, Trình Tiểu Long, Đỗ Đãi Vỹ, Lý Tử Kỳ, Hồ Kim Đường

Đạo diễn: Lữ Gia Huê- Hồ Trí Năng

Quyết tâm phấn đấu trở thành người cảnh sát tốt đã tiếp thêm sức mạnh cho Tiểu Hổ làm nội ứng trong tổ chức buôn lậu gia xảo quyệt và đầy thủ đoạn.