Quan trạng về làng

95:00 phút 669 lượt 1994 Hong Kong

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hài

Diễn viên: Châu Huệ Mẫn, Quách Phú Thành, Trương Vệ Kiện.

Đạo diễn: La Văn

Luận Văn Từ và Liễu Tiên Khai là hai học sinh ưu tú nhất trường. Một lần tình cờ, họ phát hiện ra những mưu đồ đen tối liên quan đến triều đình và bị đuổi giết.