Thiên la địa võng

88:00 phút 506 lượt 2003 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Trần Dật Tấn, Hà Siêu Nghi, Châu Lệ Kỳ, Hà Vận Thi, Cao Chí Sâm

Đạo diễn: Lâm Siêu Hiền, Trần Khánh Gia

Từ chụp ảnh, phát hành tạp chí dành cho người lớn .... một nhóm bạn đã gián tiếp bị lợi dụng dẫn đến cảnh tù tội.