Thiên la địa võng

88:00 phút 509 lượt 2003 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Trần Dật Tấn, Hà Siêu Nghi, Châu Lệ Kỳ, Hà Vận Thi, Cao Chí Sâm

Đạo diễn: Lâm Siêu Hiền, Trần Khánh Gia

Từ chụp ảnh, phát hành tạp chí dành cho người lớn .... một nhóm bạn đã gián tiếp bị lợi dụng dẫn đến cảnh tù tội.