Dấu vết

116:00 phút 866 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Tonantzin Carmelo, Michael Spears

Đạo diễn: Chris Liks

Phê phán sự nghi ngờ mù quáng sẽ dẫn con người đến tội lỗi và đề cao tình cảm chân thành, ý thức trách nhiệm, sự rộng lượng vị tha giúp con người sức mạnh hóa giải .

Nội dung liên quan