Đội đặc nhiệm DENTA III

93:00 phút 1.017 lượt 1997 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: JIM FITZPATRICK, GREG COLLINS, SIMON JONES

Đạo diễn: GARARD JAKUBAWICZ

Cuộc chiến cân não, cân sức không khoan nhượng giữa lực lượng cảnh sát đặt biệt với bọn khủng bố máu lạnh dùng vũ khí sinh học huỷ diệt New York.