Âm mưu hủy diệt

91:00 phút 462 lượt 1991 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Janine Turner, Jason Schombing

Đạo diễn: Armand Mastroianni

Một số nhà khoa học lợi dụng đặc quyền chế tạo ra những vũ khí huỷ diệt và chính họ cũng trở thành nạn nhân của nó. .