Đặc sản miền sông nước- Tục rước ông bà

15:00 phút 74 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ngõ Ngách Miền Tây

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục

Tục rước ông bà của người Nam bộ xưa rất cầu kỳ.