Kí sự Đồng Tháp Mười (Tập 1): Kiếp thương hồ

14:00 phút 92 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục,

Có những con người không lớn lên trên mặt đất, mà họ lớn lên trên sự chông chênh của từng đợt sóng. Rồi từ đời này sang đời khác.

Tiếp theo