Kí sự Đồng Tháp Mười (Tập 1): Kiếp thương hồ

14:00 phút 85 lượt 2013 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Du lịch - Khám phá

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục,

Có những con người không lớn lên trên mặt đất, mà họ lớn lên trên sự chông chênh của từng đợt sóng. Rồi từ đời này sang đời khác.

Nội dung liên quan