Kí sự Đồng Tháp Mười (Tập 5): Chua và ngọt

22:00 phút 38 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục

Kí sự Đồng Tháp Mười (Tập 5): Chua và ngọt - Trái thơm Đồng Tháp Mười.

Tiếp theo