Vũ Khúc Trong Đêm

38 tập 44:00 phút 622 lượt 2012 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Châu Kha, Minh Loan, Trần Tuấn, Mai Huỳnh, Hiền Mai

Đạo diễn: Lê Hữu Lương

Hai người phụ nữ xa lạ Nhược và Nhiên đồng ý thay đổi số phận có mục đích, người muốn trả thù và người kiếm tiền, nhưng thật sự giữa họ có mối quan hệ ra sao.

Chọn Tập