Nỗi buồn đêm đông - Dương Kim Phượng

04:00 phút 862 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bolero tổng hợp

Ca sĩ: Dương Kim Phượng

Sáng tác: Lê Anh Minh

Anh ở biên thùy có nhớ không?/ Đêm nay có người đang ngóng chờ / Nhớ anh lệ thắm khăn tay/ Ngắm con ngủ say giấc nồng/ Bẽ bàng mộng ước đêm Đông.