Hợp đồng nuôi cha

3 tập 40:00 phút 127 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gia đình cười

Diễn viên: NSUT Việt Anh, Thanh Hoàng, Công Ninh, Cát Tường, Thanh Sơn

Đạo diễn: Ngọc Tưởng

Một người cha bị câm, có bốn người con nhưng đều thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng cha già. Sau một cuộc họp gia đình đột xuất, một bản hợp đồng đã được lập ra.

Chọn Tập