Đất lở

4 tập 20:00 phút 701 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Thanh Điền, Thanh Tuấn, Kiều Linh, Công Danh

Đạo diễn: Bá Trung Vọng

Ông Tư và ông Năm khi còn là bạn nối khố đã hẹn ước sau này làm sui gia, tuy nhiên việc ấy không thể trở thành hiện thực khi sự giàu nghèo đã ngăn cách Tấn và Huyền.

Chọn Tập