Bạn Thân

25:00 phút 93 lượt 2011 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Văn Dương, Vĩnh Xương

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Quàng và Xiên là đôi bạn, trong cuộc nhậu, Xiên đã tư vấn cho Quàng cách để cua gái. Không ngờ, người con gái mà Quàng đề cập lại là em gái Xiên.

Nội dung liên quan