Hoa Đồng Cỏ Nội

138:00 phút 60 lượt 2009 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Tâm Lý - Xã Hội

Diễn viên: Thoại Miêu, Dương Thanh

Đạo diễn: Hà Thái Hoàng

Lúc có tiền Phúc bỏ vợ cặp với Lan. Tuy nhiên, cuộc đời xảy ra điều bất ngờ. Phúc đã trắng tay và làm lại từ đầu con số không.