Trả nợ cho người chết

28:00 phút 456 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Oan gia ngõ hẹp

Diễn viên: Phương Dung, Khánh Nam, Như Hạnh, Thanh Ngọc

Đạo diễn: Trần Hào

Lúc sinh thời cha của cô Kim cho cho cha bà Tám Nổ mượn 5 cây vàng. Đến bây giờ, Kim từ nước ngoài về có ý muốn lấy lại, liệu bà tám có đồng ý trả nợ hay không.