Trạng Quỳnh và con trâu chết

19:00 phút 623 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ cười làng quê

Diễn viên: Hùng Thuận, Thụy Mười, Tiểu Bảo Quốc, Bảo Trí, Thành Chiến, Bích Trâm

Đạo diễn: Võ Quốc Cường

Nhà bà Sửu có con trâu chết, quan xã không những chẳng cho chôn mà còn bắt nhốt đứa con trai và bắt nạp tiền phạt, thấy chuyện bất bình Quỳnh đã bày kế giúp đỡ.