Trạng Nguyên khiêng Tri Huyện

23:00 phút 254 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ cười làng quê

Diễn viên: Hữu Thạch, Bảo Trí, Tiểu Bảo Quốc, Hùng Thuận

Đạo diễn: Võ Quốc Cường

Thông qua việc Quốc Trạng Lương Thế Vinh phải khiêng võng cho Tri Huyện, câu chuyện phản ánh thói hóng hách lộng quyền của phần lớn bộ phận quan chức lúc bấy giờ.