Đêm tâm sự - Hà Vân

04:00 phút 252 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Chủ đề tình yêu

Ca sĩ: Hà Vân

Sáng tác: Trúc Phương

Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao anh ngại ngùng/ Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại/ Kể chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương/Mang tâm sự từ thuở thiếu .