Duyên kiếp - Quốc Đại

04:00 phút 379 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Chủ đề tình yêu

Ca sĩ: Quốc Đại

Sáng tác: Lam Phương

Em ơi nếu mộng không thành thì sao/ Non cao đất rộng biết đâu mà tìm/ Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu/ Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu.