Hoa tím người xưa - Hồng Phượng

06:00 phút 484 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chủ đề tình yêu

Ca sĩ: Hồng Phượng

Sáng tác: Thanh Sơn

Rồi chiều nay, lá khô rơi đầy, có người nhìn buồn lây/ Gom nhớ thương sưởi tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều/ Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây, cũng vườn xưa chốn này.