Lửa thiêng thành Kiên Giang

94:00 phút 37 lượt 2008 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Cổ Trang

Diễn viên: Hoài Sơn, Lê Nam, Trọng Vương, Chiêu Thanh, Phương Tuấn

Đạo diễn: Nguyễn Hùng

Câu chuyện về người phụ nữ hy sinh tình yêu đi vào lòng địch làm nội gián, giúp quân khởi nghĩa đánh úp kẻ thù không kịp trở tay.