Mộng hiệp sĩ

30:00 phút 123 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Mai Sơn, Cát Tường, Công Ninh, Tấn Minh, Thiên Phú

Đạo diễn: Bá Trung Vọng

Với mong ước trở thành anh hùng để giúp người, giúp đời, anh Hai hạ quyết tâm trở thành Hiệp sĩ đường phố. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.