Bạch Hải Đường

33:00 phút 107 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Oan gia ngõ hẹp

Diễn viên: Hải Yến, Kiều Tuấn, Công Triển

Đạo diễn: Quốc Thuận

Gia đình nọ nhận được một bức thư tống tiền của bọn cướp "Bạch Hải Đường" với lời hăm dọa không có tiền sẽ bị giết, liệu sự thật phía sau sẽ thế nào, tên cướp là ai.