Chết cũng như ngủ

29:00 phút 103 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Hạnh Thuý, Phương Bình, Minh Thi

Đạo diễn: Mai Dũng

Thấy người lớn cúng bái, cầu khấn người đã mất, lại được nghe nói "chết cũng như ngủ", Tân đã đem đốt đồ chơi, vàng mã rồi nằm ngủ.