Sức khỏe cộng đồng - Bảo vệ khớp gối

14:00 phút 34 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Sức khỏe

Diễn viên: BS CKII Nguyễn Quốc Trị

Đạo diễn: Đang cập nhật

Khớp gối là một trong những khớp quan trọng nhất trong việc giúp cơ thể đứng vững và vận động. Vì vậy, làm sao để bảo vệ khớp gồi là điều đáng lưu tâm.