Sắc Mai Ngày Ấy

91:00 phút 36 lượt 2009 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Tâm Lý - Xã Hội

Diễn viên: Lê Tứ, Trần Tuấn, Anh Chàng, Hoài Nam

Đạo diễn: Lê Anh Cường

Ba người đồng đội, vì hiểu lầm nhau quá khứ họ vẫn chưa hóa giải ngày gặp lại. Do đó, những người con gặp trắc trở tình duyên sau này.