Sự Tích Cái Bình Cái Chung

92:00 phút 49 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Tâm Lý - Xã Hội

Diễn viên: Trần Minh, Thế Châu, Giang Bích Phương

Đạo diễn: Trần Mạnh Tuyến

Bình và Chung yêu nhau. Số kiếp lao đao, họ đi ở đợ cho chủ làng háo sắc để trừ nợ và bị ép chết trong tức tưởi. Sau khi chết, họ kêu oan với Diêm Vương.