Xuân hạ thu đông

121:00 phút 60 lượt 2009 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Cổ Trang

Diễn viên: Chiêu Linh, Châu Minh, Chí Danh, Thanh Giang

Đạo diễn: Trần Mạnh Tuyến

Anh em Giang Đông và Cát Hạ quyết tâm tìm kẻ đã hãm hại cha mẹ để trả thù. Trên hành trình đó, họ vô tình phát hiện sự thật: chính cha ruột của Cát Hạ là kẻ thù .