Cảnh sát siêu năng

22 tập 43:00 phút 5.932 lượt 2016 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Chu Thiên Tuyết, Vương Hạo Tín, Viên Vỹ Hào, Đơn Lập Vân

Đạo diễn: La Tuấn Vĩ

Chu Thiên Tuyết , một nữ cảnh sát có thể xuyên thời gian. Năng lực siêu nhiên đó giúp cô phá hàng loạt vụ án lớn nhỏ tại Sở cảnh sát.

Chọn Tập