Cảnh sát siêu năng

22 tập 43:00 phút 7.733 lượt 2016 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Chu Thiên Tuyết, Vương Hạo Tín, Viên Vỹ Hào, Đơn Lập Vân

Đạo diễn: La Tuấn Vĩ

Chu Thiên Tuyết , một nữ cảnh sát có thể xuyên thời gian. Năng lực siêu nhiên đó giúp cô phá hàng loạt vụ án lớn nhỏ tại Sở cảnh sát.

Chọn Tập