Cảnh sát tài ba

37 tập 44:00 phút 11.678 lượt 2007 Hàn Quốc

Gói cước: Có phí

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Trần Hào, Mông Gia Tuệ, Thiệu Mỹ Kỳ, Trịnh Gia Dĩnh

Đạo diễn: Vương Tâm Ủy

Nguyên Hỏa Tân là viên cảnh sát tài ba, giỏi võ công, đã từng phá nhiều vụ án, nên rất có tiếng tăm trong ngành.

Nội dung liên quan