Cảnh sát tài ba

37 tập 44:00 phút 16.529 lượt 2007 Hồng Kông

Gói cước: Có phí

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Trần Hào, Mông Gia Tuệ, Thiệu Mỹ Kỳ, Trịnh Gia Dĩnh

Đạo diễn: Vương Tâm Ủy

Nguyên Hỏa Tân là viên cảnh sát tài ba, giỏi võ công, đã từng phá nhiều vụ án, nên rất có tiếng tăm trong ngành.

Chọn Tập