Ngõ ngách miền Tây: Đi dỡ lọp cua

03:00 phút 26 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục

Nghề đặt lợp cua đồng muốn “trúng”, thì phải đi tìm những cánh đồng, mẫu ruộng mới, chưa ai đặt và sẽ thu hoạch được những chú cua ngon và béo ngậy.