Ngõ ngách miền Tây: Độc đáo chiếu chuối hột

07:00 phút 6 lượt 2013 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Du lịch - Khám phá

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục

Tại An Giang, một sản phẩm thủ công truyền thống mới- chiếu làm từ bẹ cây chuối hột vừa được ra đời, góp phần làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương.

Nội dung liên quan