Ngõ ngách miền Tây: Khám phá nhà cổ Long Hồ

00:00 phút 9 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Ngọc Phượng

Đạo diễn: Triệu Quang Phục

Ở các gốc cột cái gian nhà chính được người xưa chạm khắc con bợ hình chiếc lục bình, trên có quả lê để đỡ tấm liễn đối. Đây cũng là những tác phẩm mỹ thuật hiếm.