Đại thái giám

33 tập 43:00 phút 8.983 lượt 2012 Hồng Kông

Gói cước: Có phí

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Lê Diệu Tường, Mễ Tuyết, Thiệu Mỹ Kỳ, Huỳnh Hạo Nhiên, Tiêu Chính Nam, Hồ Định Hân

Đạo diễn: Thích Kỳ Nghĩa

Phim nói về cuộc đời của vị thái giám cuối cùng của lịch sử Trung Hoa từ lúc 20 tuổi cho tới khi 40 tuổi. Đó là Lý Liên Anh - cận thần thân tín cùa Từ Hi Thái Hậu.

Chọn Tập