Đời nghệ sỹ: Trò chuyện với nghệ sỹ Mỹ Chi

44:00 phút 60 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đời nghệ sỹ

Diễn viên: Mỹ Chi

Đạo diễn: Đăng Minh

Mỹ Chi xuất thân là một tiểu thư. Học xong ba năm trung học, tốt nghiệp, Mỹ Chi vào đoàn Ánh Chiêu Dương của nghệ sĩ Năm Châu và bắt đầu con đường nghiệp hát.

Tiếp theo