Toà Án Lương Tâm 2

21 tập 43:00 phút 4.973 lượt 2012 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Trịnh Gia Dĩnh, Hồ Hạnh Nhi, Lâm Tử Thiện, Lý Xán Sâm

Đạo diễn: Lương Gia Thụ, Trần Duy Quán

La Lực Á được tha về sau 2 năm ngồi tù. Anh cùng với vợ Vương Tư Khổ vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục giúp đỡ cư dân ở khu Thâm Thuỷ Bộ tranh đấu cho sự công bằng.

Chọn Tập