Đội hành động liêm chính

28 tập 44:00 phút 903 lượt 2014 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Trương Quốc Cường, Quan Uyển San, Vương Hạo Tín, Quan Lễ Kiệt

Đạo diễn: Lương Gia Thụ

Phim gửi đến người xem thông điệp về tính liêm chánh và sự quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, giúp công chúng biết rõ tầm quan trọng của việc phòng chống tham nhũng tại Hồng Kông.

Chọn Tập