Ranh giới thiện ác

30 tập 43:00 phút 13.527 lượt 2012 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Quách Tấn An, Từ Tử San, Miêu Kiều Vỹ, Trịnh Gia Dĩnh

Đạo diễn: Lâm Chí Hoa

Hướng Vinh và Vi Thế Nhạc điều có tiếng tăm và vị thế riêng ở nơi họ công tác, họ luôn có mối quan hệ tốt khi thường xuyên hợp tác với nhau để phá án .

Chọn Tập