Ranh giới thiện ác

30 tập 43:00 phút 9.664 lượt 2012 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Quách Tấn An, Từ Tử San, Miêu Kiều Vỹ, Trịnh Gia Dĩnh

Đạo diễn: Lâm Chí Hoa

Hướng Vinh và Vi Thế Nhạc điều có tiếng tăm và vị thế riêng ở nơi họ công tác, họ luôn có mối quan hệ tốt khi thường xuyên hợp tác với nhau để phá án .

Chọn Tập