Ranh giới thiện ác

30 tập 43:00 phút 28.283 lượt 2012 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 1TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 1TB/ ĐTDĐ: DD_SCTV_VTVCAB/ ĐTDĐ: SCTV_VTVCAB/ SmartTV: SCTV - 3TB/ SmartTV: SCTV - 1TB/ ĐTDĐ: SCTV/ SmartTV: TV_SCTV/ ĐTDĐ: DD_SCTV/ VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Quách Tấn An, Từ Tử San, Miêu Kiều Vỹ, Trịnh Gia Dĩnh

Đạo diễn: Lâm Chí Hoa

Hướng Vinh và Vi Thế Nhạc điều có tiếng tăm và vị thế riêng ở nơi họ công tác, họ luôn có mối quan hệ tốt khi thường xuyên hợp tác với nhau để phá án .

Chọn Tập