Vô song phổ

20 tập 43:00 phút 2.378 lượt 2015 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Huỳnh Tông Trạch, Sầm Lệ Hương, Lê Diệu Tường, Huỳnh Hạo Nhiên

Đạo diễn: La Trấn Nhạc

Phim mang đậm chất thần thoại lịch sử, dựa trên số tác phẩm của nhiều tác giả tạo nên sự phá cách trong thể loại phim này. Diễn viên: Huỳnh Tông Trạch, Sầm Lệ Hương.

Chọn Tập